Staf Sarana & Prasaranamember-1
Daniel Hambari Saselah, S.Pd
Penjaskes
Idam Setiawan, S. Pd. I
Agama Islam
member-1
member-1
Tyson Lumban Gaol, S.Pd
Matematika
Ainul Yaqin, S. Pd. I
Agama Islam
member-1
member-1
Ferry Wacano, S.Pd
PenjaskesTugas Pokok & FungsiTugas utama wakil bidang Sarana & Prasarana bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam hal: